Zásady pro používání souborů cookie

Partner in Pet Food CZ s.r.o.

Datum provedení posledních změn: 03/02/2020

 1. Společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o. (se sídlem na adrese Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13, IČO: 241 67 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 184849; e-mail: info@ppfeurope.com; telefon: +420 234 111 111) (dále jen „Společnost“) využívá soubory cookie v některých částech internetových stránek https://www.polarispet.cz . Soubory cookie jsou soubory, které ukládají informace o internetovém prohlížeči uživatele. Tyto zásady pro používání souborů cookie (dále jen „Zásady“) obsahují informace o používání souborů cookie.
 2. Soubory cookie například umožňují internetové stránce rozpoznat uživatele, pokud tento uživatel již stránku dříve navštívil, nebo pomáhají určit, která část stránky je nejoblíbenější, které části uživatelé navštěvují a kolik tam tráví času. Pomocí rozboru těchto informací je Společnost schopná upravit svou internetovou stránku podle potřeb uživatelů a poskytnout tak rozmanitější uživatelskou zkušenost. Pomocí souborů cookie může Společnost také zajistit, aby informace zobrazené při další návštěvě uživatele splňovaly jeho očekávání.
 3. Společnost si vyhrazuje právo tyto Zásady jednostranně měnit s účinností od takové změny s výhradou omezení stanovených zákonem a v případech, kdy je to nutné, po případném předchozím včasném oznámení Žadatelům. Společnost je oprávněna tyto Zásady měnit zejména v případě, že to vyžadují změny zákona, postup úřadu pro ochranu osobních údajů, obchodní potřeby nebo potřeby zaměstnanců nebo jakákoli nově zjištěná bezpečnostní rizika. Společnost zašle na vyžádání kopii aktuální verze těchto Zásad fyzickým osobám.
 4. Uživatelé si ve svém internetovém prohlížeči nastaví přijetí všech souborů cookie, jejich odmítnutí nebo upozornění na odeslání souboru cookie do počítače uživatele. Každé vyhledávání je jiné (každý vyhledávač je jiný? – pozn. překl.), ve vyhledávači se proto nachází menu „Help“ (Pomoc), kde je možné změnit nastavení souborů cookie. Více informací o povaze souborů cookie a možnosti jejich zablokování naleznete na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/. Internetové stránky https://www.polarispet.cz jsou vytvořeny  tak, že ke svému provozu potřebují soubory cookies využívat; zablokování ukládání cookies proto může ovlivnit použitelnost stránek a znemožnit uživateli využití celého obsahu stránek.
 5. Nabídka pro správu souborů cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:
  1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track- your/ta-p/2784
  2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 6. Služba Google Analytics nabízí další způsoby zrušení služby
  1. Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
 7. V následující tabulce uvádí společnost seznam souborů cookie, které používá. Společnost je navíc schopna technicky určit, zda uživatel tyto Zásady v minulosti přijal.
Název souboru cookie Typ Proč je pro webovou stránku nezbytný a jakou funkci nabízí uživateli? 
Která data jsou přístupná?
Životnost
_gaVolitelnýSlouží k rozlišení uživatelů.2 roky
_gidVolitelnýSlouží k rozlišení uživatelů.24 hodin
_gatVolitelnýSlouží k přepnutí miry požadavků. Pokud se pomocí správce značek Google spustí Google Analytics, tento soubor cookie se nazve _dc_gtm_<property-id>.1 minuta
AMP_TOKENVolitelnýObsahuje znak, který lze použít k vyhledání ID klienta ze služby ID klienta AMP. Jiné možné hodnoty označují volbu odchodu, nedokončené žádosti nebo chybu při vyhledávání ID klienta ze služby ID klineta AMP.30 sekund až 1 rok
_gac_<property-id>VolitelnýObsahuje informace související s kampaní pro uživatele. Pokud propojíte své účty Google Analytics a Google Ads, značky konverze webové stránky Google Ads tento soubor cookie budou číst, dokud nezvolíte volbu odchodu. Další informace.90 dní
_icl_current_language NezbytnýUloží aktuální jazyk24 hodin
_icl_current_admin_language_{hash}NezbytnýUloží aktuální jazyk oblasti správy WordPress24 hodin
_icl_visitor_lang_jsNezbytnýUloží přesměrovaný jazyk24 hodin
wpml_browser_redirect_test NezbytnýOtestuje povolení souborů cookie24 hodin
wpml_referer_url NezbytnýUloží poslední požadovanou adresu URL na předřazeném zařízení.24 hodin
wpml_admin_referer_url NezbytnýUloží poslední požadovanou adresu URL na záložním zařízení.24 hodin